2018. gada 16. apr.

2018. gada 27. marts

2018. gada 16. marts

2018. gada 2. marts

Pasākumu plāns bibliotēkā martā
05.03. – 12.03.
 
13.03. -  19.03.
   
22.03. – 03.04.
 
 
Literatūras izstāde ,,Rokdarbu vācelīte”

Literatūras izstāde ,,Gribu visu zināt – enciklopēdijas bērniem”
 
Literatūras izstāde ,,Lieldienas vaicāja, kur kārsim šūpoles!”; radošās darbnīcas