2020. gada 20. marts

2020. gada 18. marts

2020. gada 10. marts

Jaunākās grāmatas bibliotēkāAvotiņa D. Ceļā
 

Gaile I. Skaistās
 

Dimante I. Skaistuma impērija
 

Janovskis G. Pilsēta pie upes
 

Kaziņa G. Pusnakts lilija
 

Manfelde A. Vilcēni
 

Repše G. Skiču burtnīca
 

Rukšāne D. Krievu ādā
 

Troja E. Savu komētu nedzird
 

2020. gada 7. marts

Radošās darbnīcas ,,Pavasara krāsās”

Šis ziedu podiņš nenovītīs,
jo ziedi veidoti no kreppapīra.