2017. gada 20. marts

2016. gada 21. nov.

2016. gada 17. nov.

Valsts svētkos pasniegs atzinības rakstus


Publicēts:
http://www.dagda.lv/otherpages/visas-zinas/browse/1/backto/13/article/valsts-svetkos-pasniegs-atzinibas-rakstus.html


 
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena jeb valsts dzimšanas diena ir svētki.
Ikviena cilvēka svētki.
Ir pieņemts, ka dzimšanas dienā gaviļniekam tiek pasniegtas dāvanas. Ko lai dāvina savai valstij? Vislabākā dāvana esam mēs paši - cilvēki! Pirms pašiem Valsts svētkiem ir noslēdzies Izglītības, kultūras un sporta nodaļas rīkotais skolēnu eseju konkurss "Ko, Latvija, Tev varu dot?". Tā ir laba dāvana savai valstij dzimšanas dienā - bērni un jaunieši aizdomājas par savu lomu valstī, sabiedrībā, ģimenē. Aizdomājas par to, ko viņi paši varētu dot un nevis ņemt vai prasīt.
 
"Cik skaista un koša ir mana Latvija
Zilo un zaļo krāsu plaukumā.
Top skaista mana dzimtene,
Mana skaistā Latvija!.."
/fragments no Aigara Andžāna dzejoļa “Ko, Latvija, Tev varu dod?”/
 
Skolēnu darbi ir apkopoti eseju darbu krājumā.
 
Arī Dagdas novada pašvaldība vēlas teikt paldies tiem cilvēkiem, kas vairāk dod un neprasa neko pretī. Jau otro gadu ikviens novada iedzīvotājs varēja pieteikt cilvēkus Atzinības rakstu saņemšanai. Šogad tika saņemti 38 iedzīvotāju pieteikumi. No tiem Atzinības rakstu saņemšanai tika izvirzīti 24.  
 
Atzinības raksti tiks pasniegti sekojošiem cilvēkiem:


Nominācijā "Sabiedriskā aktivitāte":                  
Lūcija Nikitina – sieviešu klubiņa “Veiksme” biedre
Sanita Karpoviča – Jauniešu biedrību “Senna” un “In-Taņ-San” vadītāja
Anatols Viškurs – SIA “Ūzoleņi” valdes priekšsēdētājs
Aivars Arnicāns – Dagdas novadpētniecības biedrības “Patria” priekšsēdētājs
Ārija Klints – Baltkrievu biedrības “Verbica” biedre
 
Nominācijā "Valsts pārvalde":                                      
Helēna Kokare – Nodarbinātības valsts aģentūras Krāslavas filiāles Dagdas sektora nodarbinātības aģente
 
Nominācijā "Ekonomika, tautsaimniecība":                
Pāvels Kavuns – Dagdas novada uzņēmējs
Muzejs “Andrupenes lauku sēta” (vad. Skaidrīte Pauliņa) – Dagdas novada tūrisma objekts
 
Nominācijā "Izglītības, kultūra un sports":                 
Lilija Novicka – Dagdas vidusskolas sporta skolotāja
Ernests Vjaters – Dagdas novada Tautas nama direktora vietnieks
Andris Sprukts – Bukmuižas un Andzeļmuižas draudžu prāvests
Armands Pudniks - Jaundomes vides izglītības centra un ekspozīcijas zāles vadītājs
Rita Škraba – Ķepovas Saietu nama un Vides un kultūras centra “Ķepa” tehniskā darbiniece”
 
Nominācijā "Veselības aprūpes un sociālais darbs":  
Alfrēds Kalvišs – NMPD Latgales reģionālā centra Dagdas NMP punkta ārsta palīgs
Ļubova Leonardova - ģimenes ārsts
Zinaīda Gavrilova – pansionāta “Ābeļdārzs” maiņu aprūpētāja
Antoņina Adileviča – Šķaunes pagasta sociālais darbinieks
 
Nominācijā "Darbs pašvaldībā":                                  
Anatolijs Lavčinovskis – Bērziņu pagasta autobusa šoferis
Ināra Tukiša – Dagdas novada pašvaldības ekonomiste
Aina Zeiza – Asūnes pagasta pārvaldes sekretāre
Romualds Ūzoliņš – Andrupenes pagasta mežstrādnieks
Olga Saule – Andzeļu pagasta bibliotēkas vadītāja
Lūcija Kolesnikova – Svariņu pagasta Bāriņtiesas locekle
Ņina Tararako – Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra apkopēja
 
Atzinības raksti tiks pasniegti 18.novembrī Dagdas novada Tautas namā Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienas svinīgā pasākuma laikā.
 
Aicinām apmeklēt Valsts svētku pasākumus!
 
 
Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja