2023. gada 21. marts

2023. gada 15. marts

Izstāde

 Grāmatu un rokdarbu izstāde
,,Mans vaļasprieks"2023. gada 28. febr.

Jaunumi grāmatplauktos

 Bibliotēkas krājums papildināts ar jaunām grāmatām.

Nāc! Izvēlies!  Lasi!